Manunggaling Kawula Gusti »

Kontroversi Ajaran Islam Dari Syekh Siti Jenar

Kontroversi Ajaran Islam Dari Syekh Siti Jenar

admin April 1, 2012 0

Syekh Siti Jenar adalah salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa yang hidup pada masa Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Kisah tentang Syekh Siti Jenar masih menjadi bahan perdebatan di kalangan kaum

Read More »